Български English ΕΛΛΗΝΙΚA

Контакти


с.Бели Искър – общ. Самоков

тел.: +359 899877775

+359 899953100

 

                                                                                                                                                                                                                    e-mail: hotel@bialatareka.com 

 

       © 2009 Хотел "Бялата Река"

 

Дизайн Fire Bull

seo google